joomlan.ru | inotur.com
Про затвердження міської програми підтримки учасників антитерористичної операції , членів їх сімей та родин мобілізованих – жителів м. Зінькова та сіл міської ради PDF Печать E-mail

GerbUA

ЗІНЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

п’ята сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

__ січня 2016 року

 

Про затвердження міської програми підтримки учасників антитерористичної операції , членів їх сімей  та родин мобілізованих – жителів

м. Зінькова та сіл міської ради

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, з метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити міську програму підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та родин мобілізованих – жителів м. Зінькова та сіл міської ради (додаток 1).

2.Визначити необхідну суму видатків на фінансування у 2016 році міської програми підтримки учасників антитерористичної операції , членів їх сімей  та родин мобілізованих – жителів м. Зінькова та сіл міської ради (додаток 2).

3.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, в справах молоді, спорту, соціального захисту населення (Кльоз В.П.).

 

 

Міський голова                                                           С.М.Максименко

 

 

Додаток 1

до рішення п’ятої сесії

Зіньківської міської ради

сьомого скликання

від __січня 2016 року

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

підтримки учасників антитерористичної операції , членів їх сімей та родин мобілізованих  – жителів  м. Зінькова та сіл міської ради

 

ВСТУП

Міська програма підтримки учасників антитерористичної операції ,  членів їх сімей та родин мобілізованих – жителів м. Зінькова та сіл міської ради (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки зіньківчан, яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій (надалі – АТО),   членів їх сімей та  родин  , сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО  , членів їх сімей, та родин  , а також членів сімей та родин загиблих під час здійснення АТО тощо. У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області тощо, які беруть участь в АТО, та допомоги переліченим вище категоріям осіб під час підготовки до відправки у зону АТО. Це, зокрема, матеріальна підтримка призовників та добровольців, яких скеровують у зону АТО; надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО, членам їх сімей та родин (у тому числі надання матеріальної допомоги та пільг); допомога постраждалим під час проведення АТО; допомога родинам загиблих під час проведення АТО; соціальний супровід сімей та родин учасників АТО ,тощо.

Програма діє у 2016 році.

 

І. Надання матеріальної допомоги та пільг

1.1.Загальні положення

1.1.1.В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей та родин, а також сім’ям та родинам, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

1.1.2.Надання допомоги та пільг учасникам АТО  , членам їх сімей та родин, сім’ям та родинам , члени яких загинули під час проведення АТО, здійснюється на підставі довідок, виданих військовими частинами, де проходили службу учасники АТО.

1.2.Мета та основні завдання

1.2.1. Метою Програми у частині надання матеріальної допомоги та пільг є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей  та родин , а також  сімей та родин , члени яких загинули під час здійснення АТО.

1.2.2.Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальної допомоги передбачається одноразова матеріальна допомога постраждалим учасникам АТО  , членам їх сімей та родин.

1.2.3.Для досягнення мети Програми у частині надання пільг передбачається знижка сім’ям та родинам, члени яких загинули під час проведення АТО, в оплаті за користування житлово-комунальними послугами відповідно до затвердженого Положення.

1.2.4.Виплата допомоги та встановлення пільг по сплаті комунальних послуг (квартирна плата, плата за користування водопостачанням та водовідведенням) проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

 

1.3.Очікувані результати

1.3.1.Посилення соціального захисту учасників АТО   членів їх сімей та родин, членів сімей та родин загиблих під час проведення АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання.

1.3.2.Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО, членів їх сімей та родин, членам сімей  та родин загиблих під час проведення АТО – жителям м. Зінькова та сіл міської ради - за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

1.3.3.Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.

 

1.4.Джерела фінансування

1.4.1.Фінансування Програми у частині надання матеріальної допомоги та пільг здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету, передбачених на 2016 рік та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

2.Надання комплексної допомоги

2.1.Загальні положення

2.1.1.Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників зумовлює: значне збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня, у тому числі у зв’язку з відсутністю роботи; проблеми у забезпеченні житлом сімей та родин учасників АТО; поширення у різних формах насильства тощо.

2.1.2.У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану учасників АТО ,  членів їх сімей та родин, зокрема, членів сімей  та родин загиблих під час проведення АТО, утвердження особистості учасників АТО, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить знизити рівень стресових ситуацій учасників АТО, членів їх сімей та родин, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці учасників АТО, членів їх сімей та родин.

 

2.2.Мета та основні завдання

2.2.1.Метою Програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей , родин та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

2.2.2.Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО , членам їх сімей та родин, у тому числі членам сімей та родин  загиблих учасників АТО, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг (таблиця 1).

 

Таблиця 1

Основні заходи Програми у частині надання комплексної допомоги

з/п

Заходи

Відповідальний виконавець

1.

Соціальний супровід/супроводження учасників АТО після повернення із зони АТО, забезпечення необхідними соціальними послугами

Соціальні служби

2.

Соціальний супровід/супроводження сімей  та родин учасників АТО, забезпечення необхідними соціальними послугами

Соціальні служби

3.

Забезпечення безкоштовним
оздоровленням/відпочинком дітей
учасників АТО

Соціальні служби

4.

Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей та родин

Апарат міської ради

5.

Надання в першочерговому порядку земельних ділянок учасникам АТО для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд, а також для ведення особистого селянського господарства.

Апарат міської ради

6.

Здійснення заходів щодо увічнення пам’яті загиблих учасників АТО шляхом співфінансування встановлення пам’ятників на їх могилах, меморіальних дощок, тощо.

Апарат міської ради

2.3.Очікувані результати

2.3.1.Посилення соціального захисту учасників АТО , членів їх сімей та родин.

2.3.2.Забезпечення комплексною допомогою учасників АТО, членів їх сімей та родин.

2.3.3.Формування позитивного ставлення до військовослужбовців.

2.4.Джерела фінансування

2.4.1.Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету, передбачених на 2016 рік, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

3.Матеріально-технічна допомога підрозділам,

які беруть участь в АТО

3.1.Загальні положення

3.1.1.Програма передбачає надання матеріально-технічної допомоги структурним підрозділам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо, які беруть участь у АТО.

 

3.2.Мета та основні завдання

3.2.1.Метою Програми у частині надання матеріально-технічної допомоги є підтримання боєздатності підрозділів, які беруть участь в АТО.

3.2.2.Основними завданнями є: попередження загибелі та каліцтва учасників АТО; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я учасників АТО; сприяння у забезпеченні учасників АТО технічними засобами та іншими матеріалами (таблиця 2).

Таблиця 2

Основні заходи Програми у частині надання матеріально-технічної допомоги

№ з/п

Заходи

Відповідальний виконавець

1.

Забезпечення учасників АТО матеріально-технічними засобами, іншими необхідними матеріалами

Підприємства,установи,організації міста

2.

Забезпечення поховання загиблих учасників АТО

Виконавчий комітет міської ради, МКП «Зіньківський комунгосп».

3.

Забезпечення транспортних витрат, пов’язаних з АТО

Підприємства,суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють перевезення

 

3.3.Очікувані результати

3.3.1.Поліпшення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, які беруть участь в АТО.

3.3.2.Забезпечення учасників АТО необхідними засобами для надання першої медичної допомоги.

3.3.3.Формування позитивного ставлення до військової служби.

 

3.4.Джерела фінансування

3.4.1.Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету, передбачених на 2015 рік, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 

 

 

Заступник міського голови                                                 Г.Г.Хорошун

 

 

Додаток 2

до рішення п’ятої сесії

Зіньківської міської ради

сьомого скликання

від __січня 2016 року

 

 

НЕОБХІДНА СУМА ВИДАТКІВ

на фінансування у 2016 році

міської програми підтримки учасників антитерористичних операцій , членів їх сімей та родин – жителів м. Зінькова та сіл міської ради

 

з/п

Напрямки використання

Сума, тис. грн.

1

2

3

1.

Надання допомоги у забезпеченні учасників АТО матеріально-технічними засобами, іншими необхідними матеріалами

 

10,0

2.

Забезпечення поховання загиблих учасників АТО та увічнення їх пам’яті

20,0

3.

Надання матеріальної допомоги та пільг

30,0

Всього:

60,0

 

 

 

Заступник міського голови                                                  Г.Г.Хорошун

 
You are here: Home Проекти рішень Про затвердження міської програми підтримки учасників антитерористичної операції , членів їх сімей та родин мобілізованих – жителів м. Зінькова та сіл міської ради
Joomla inotur picma