joomlan.ru | inotur.com
Про затвердження міської Програми підтримки соціально-вразливих верств населення Зіньківської міської ради, «Турбота» на 2016-2017 роки PDF Печать E-mail

GerbUA

ЗІНЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

п’ята сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

__ січня 2016 року

 

Про затвердження міської Програми

підтримки соціально-вразливих верств

населення Зіньківської міської ради,

«Турбота» на 2016-2017 роки

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та враховуючи наявність на території Зіньківської міської ради учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, а також осіб, які вимушено залишили місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя або обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території України та які вимушено переїхали до інших регіонів України, міська рада

 ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити міську Програму підтримки соціально-вразливих верств населення Зіньківської міської ради «Турбота» на 2016 – 2017 роки (додається).

2.Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Педоренко С.М.) проводити фінансування даної програми згідно з вимогами чинного законодавства.

 3.Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, в справах молоді, спорту, соціального захисту населення (Кльоз В.П.).

  

Міський голова                                                           С.М.Максименко

 

 

Додаток

до рішення п’ятої сесії

Зіньківської міської ради

сьомго скликання

від  __січня  2016 року

 

 

ПРОГРАМА

підтримки соціально вразливих верств населення

Зіньківської міської ради на 2016 – 2017 роки «Турбота»

 

1.Загальні положення

Соціальний захист населення одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь соціально – вразливих верств населення : ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, воїнів-інтернаціоналістів, непрацездатних, хворих людей, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених та осіб, які вимушено залишили місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя,  або обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території України та які вимушено переїхали до інших регіонів України. Підтримка державою найуразливіших верств населення - один з основних напрямів подолання бідності.

 

Мета та основні завдання.

Мета міської Програми «Турбота» є поєднання зусиль міської ради, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту соціально-вразливих верств населення, сприяння створенню рівних можливостей брати участь у всіх сферах життя суспільства, обміном досвіду роботи, проведення культурно-масових заходів, всебічна допомога у створенні нормальних умов життя, харчування, медичного обслуговування, сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, привернення уваги засобів масової інформації, громадськості до проблем вище указаної категорії населення Зіньківської міської ради.  Програма передбачає  надання  соціально-разливим верствам населення   моральної, матеріальної, методичної та іншої підтримки, створення умов  для самореалізації творчої особистості  в сучасному суспільстві.

 

Очікувані результати виконання програми.

Реалізація заходів Програми «Турбота» дасть змогу:

-       організувати виконання в місті та селах міської ради Закону України «Про соціальні послуги», яким передбачена виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

-       надавати матеріальну підтримку соціально-вразливим верствам населення;

-       реалізувати головні завдання, визначені Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України».

 

2.Фінансування

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок видатків міського бюджету, спонсорських, благодійних коштів підприємств, установ та організацій різних форм власності.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн.

Етапи виконання програми

2016 рік

2017 рік

Міський бюджет

120

120

 

3.Заходи по виконанню Програми:

1.Надання матеріальної допомоги соціально-вразливим верствам населення за рішенням виконавчого комітету міської ради.

Постійно                                                            Міськвиконком

2.Надання пільг на харчування в дошкільних навчальних закладах, які перебувають в комунальній власності міської ради, дітям учасників антитерористичної операції, які перебувають на сході України та дітям осіб, які вимушено залишили місця проживання внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя або обставин, пов’язаних з проведенням антитерористичної операції на території України та які вимушено переїхали до інших регіонів України, відповідно чинного законодавства.

Постійно                                                            Міськвиконком

3.Вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і  пільг, соціально-вразливим верствам населення, в інших випадках передбачених законодавством.

Постійно                                                            Міськвиконком

4.Проводити роботу по виявленню і взяттю на облік одиноких престарілих, інвалідів, ветеранів та інших соціально-вразливих верств населення, що потребують соціальної допомоги вдома та медико-соціальної допомоги.

Постійно                                                            Міськвиконком

5.Здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту окремих категорій громадян які працюють, а також за підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності відомостей про наявних вільних робочих місць (посад), для надання цих робочих місць вище указаній категорії громадян.

Постійно                                                            Міськвиконком

6.Бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту, і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць, прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних робочих місць для осіб, з обмеженою працездатністю, організація професійної підготовки цих осіб, погодження ліквідації таких робочих місць.

Постійно                                                            Міськвиконком

7.Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Постійно                                                            Міськвиконком

8.Вишукувати шляхи щодо надання малозабезпеченим пенсіонерам, інвалідам, ветеранам, іншим соціально-вразливим верствам населення грошової та натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, одягу, взуття за рахунок підприємств, установ, організацій різних форм власності.

Забезпечити щорічно проведення благодійної акції «Милосердя».

Постійно                                                            Міськвиконком

                                                                  Відділ бухгалтерського

                                                                  обліку та звітності

9.Розширювати надання адресної грошової та натуральної допомоги  малозабезпеченим, багатодітним сім’ям, пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам, іншим соціально-вразливим верствам населення у вигляді продуктів харчування, одягу, взуття, палива, медикаментів за рахунок підприємств, установ, організацій тощо.

Постійно                                                           Міськвиконком

                                                                  Відділ бухгалтерського

                                                                  обліку та звітності

10.Відзначати День Людей похилого віку, День інвалідів з метою вирішення проблем громадян похилого віку та інвалідів.

Щорічно 1 жовтня, 3 грудня                                     Міськвиконком

9.Вишукувати можливість своєчасного забезпечення ветеранів війни, одиноких непрацездатних громадян паливом, в тому числі дровами.

 

Постійно                                                            Міськвиконком

                                                                  Відділ бухгалтерського

                                                                  обліку та звітності

10.Надавати допомогу в похованні ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, які перебувають на сході України. Поховання одиноких громадян здійснювати за рахунок міського бюджету. Зміцнювати службу по наданню ритуальних послуг.

Постійно                                                            Міськвиконком

                                                                           Доглядач кладовищ

11.Посилити увагу щодо забезпечення житлом сімей, де є діти-інваліди, багатодітних сімей, сімей померлих в наслідок Чорнобильської катастрофи, учасників антитерористичної операції, які перебувають на сході України та членів їх сімей, відповідно чинного законодавства.

Постійно                                                            Міськвиконком

12.    Надавати допомогу у  створенні громадських ветеранських організацій, ветеранських аптек, вирішенні питань  про звільнення від орендної плати за користування приміщеннями та надання пільг по орендній платі за користування майном .

         Постійно                                                            Міськвиконком

13.    Передбачати у кошторисах видатків міського бюджету  кошти для організації та проведення культурно-масових, оздоровчих  заходів.

Постійно                                                            Міськвиконком

14.    Проводити роботу із  залучення коштів спонсорів, шефів, підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян для підтримки  вище указаної категорії громадян з метою використання їх для розвитку інваспорту та рекреаційного спорту, культурно – мистецького надбання та розвитку.

     Постійно                                                       Міськвиконком

15.    Передбачити виділення коштів з міського бюджету  для матеріальної підтримки вище вказаної категорії громадян  для придбання медикаментів, проведення культурно-масових заходів, придбання методичної літератури, придбання будівельних матеріалів для ремонтів адміністративних приміщень.

Постійно                                                            Міськвиконком

16.    Надавати фінансову підтримку з міського бюджету вище вказаній категорії громадян, ветеранським організаціям міської ради. В разі необхідності приймати рішення щодо виділення коштів з міського бюджету на святкування урочистих подій та свят пов’язаних з черговими річницями – «Дня захисника Вітчизни», «Перемоги у Великій Вітчизняній війні», «Визволення м. Зінькова від німецько-фашистських загарбників», «Визволення України від німецько-фашистських загарбників», придбання продуктів харчування та організація святкових обідів для ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, воїнів інтернаціоналістів, та інших соціально-вразливих верств населення, придбання продуктових наборів, пам’ятних сувенірних подарунків, пам’ятних листівок, знаків, придбання вінків, квітів, надання матеріальної допомоги.

Постійно                                                            Міськвиконком

17.Надання матеріальної підтримки сімям, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Постійно                                                            Міськвиконком

18.Залучення максимально широкого кола незайнятого населення з числа осіб соціально-вразливих верств населення до участі в виконанні громадських робіт.

Постійно                                                            Міськвиконком

                                                                           Зіньківський районний

                                                                           центр зайнятості

 

 Заступник міського голови                                        Г.Г. Хорошун

 
You are here: Home Проекти рішень Про затвердження міської Програми підтримки соціально-вразливих верств населення Зіньківської міської ради, «Турбота» на 2016-2017 роки
Joomla inotur picma