joomlan.ru | inotur.com
Оголошення про конкурс на посаду директора Комунального закладу «Зіньківський міський будинок культури» виконавчого комітету Зіньківської міської ради PDF Печать E-mail

Відповідно до закону України «Про культуру», відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради оголошує конкурс на посаду директора Комунального закладу «Зіньківський міський будинок культури» виконавчого комітету Зіньківської міської ради

Дата початку приймання документів від кандидатів «18» лютого 2021 року

Дата початку формування конкурсної комісії – «18» лютого 2021 року.

Строки проведення конкурсного добору складають два місяця з дня оголошення конкурсу.

Умови проведення конкурсу:

1. Конкурсний добір проводиться публічно.

2. Відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

3. Відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

4. За клопотанням члена конкурсної комісії відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21-1 Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.

8. Відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

9. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

10. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

післядипломна освіта у галузі управління;

ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

бездоганна ділова репутація.

11. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті відділу культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

12. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

13. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 21-1-21-5  Закону України «Про культуру».

Вимоги до кандидатів на посаду: 

1. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури органу місцевого самоврядування.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:

1. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу відділу культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради:

1.)  Поштова адреса: вул. Возвиженська, 40, місто Зіньків, Полтавська область, поштовий індекс 38100. т.0535324112;

2.)  Електронна адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript з поміткою документи на участь у конкурсі

3.)  Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Звертаємо увагу кандидатів, що на другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Формування складу конкурсної комісії:

1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.

2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради, що проводить конкурсний добір. Відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради повинен сформувати персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури.

3. До складу конкурсної комісії по три кандидатури подають:

- члени трудового колективу,

- громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

- відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради.

4. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури відділу культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

5. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

6. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

7. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

8. Відділ культури, спорту та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Зіньківської міської ради призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

11. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

Контактний номер телефону: 0664539336

 

 
You are here: Home Новини Оголошення про конкурс на посаду директора Комунального закладу «Зіньківський міський будинок культури» виконавчого комітету Зіньківської міської ради
Joomla inotur picma