joomlan.ru | inotur.com
Оголошенння ! PDF Печать E-mail

Увага, юні блогери та режисери!

Зіньківська міська рада оголошує конкурс дитячих відеороликів про Зіньків!

Учасником може стати кожен житель громади віком від 8 до 16 років.

Знімати можна ВСЕ, що пов’язано із життям рідної Зіньківської ОТГ.

Тривалість від 1 до 5 хвилин.

Подавати роботи можна з 1 до 24 серпня, у форматі MPEG-4 або AVI.

     Інформація по конкурсу розміщена на сайті: www.misto-zinkiv.com.ua

Телефон для довідок 8(050) 643 92 82 Євгенія

Нагороди чекають своїх ПЕРЕМОЖЦІВ!!!

Подивімося на рідний край під іншим кутом! 

konkurs3107


 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про проведення конкурсу дитячого відеоролику

 

«Я ЛЮБЛЮ ЗІНЬКІВ»

 

І. Загальні положення

 

 

 

1. Положення про конкурс дитячих відеороликів «Я ЛЮБЛЮ ЗІНЬКІВ » (далі – Положення) визначає порядок проведення та встановлює єдині вимоги щодо визначення кращого дитячого відеоролика про місто Зіньків (далі – Відеоролик).

 

ІІ. Мета та завдання Конкурсу

 

 

 

2.1. Метою дитячого конкурсу відеороликів «Я ЛЮБЛЮ ЗІНЬКІВ » (далі – Конкурс) є формування привабливого образу міста Зіньків, як центру ОТГ.            

 

2.2 Знімати можна ВСЕ- камерою чи телефоном(горизонтально), що пов’язано із життям рідної Зіньківської ОТГ.

 

2.3. Завданнями Конкурсу є:

 

1) створення нового відео про місто Зіньків дитячим поглядом;

 

2) пошук оригінальних ідей та виявлення творчих дітей;

 

3) поширення інформації про місто.

 

 

 

ІІІ. Організатори та організаційний комітет Конкурсу

 

3.1. Організатором Конкурсу є виконавчий комітет Зіньківської міської ради.

 

Відповідальним за проведення Конкурсу - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  органів ради.                                                                                                                                 3.2. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).

 

3.3. Оргкомітет здійснює весь необхідний обсяг роботи з підготовки, організації та проведення Конкурсу:

 

     –  формує персональний склад журі Конкурсу (далі – Журі);

 

        проводить збір робіт на Конкурс;

 

        забезпечує належну роботу Журі;

 

        висвітлює хід проведення Конкурсу та його підсумки;

 

        організовує церемонію нагородження переможців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Умови проведення Конкурсу

 

4.1. Учасником конкурсу може стати кожен житель громади віком від 8 до 16 років.

 

4.2. Один відеоролик від одного учасника або групи (не більше трьох осіб).

 

4.3. Оргкомітет розміщує оголошення про початок Конкурсу, Положення про Конкурс та анкету-заявку для участі в Конкурсі на офіційному сайті Зіньківської міської ради:   www.misto-zinkiv.com.ua та сторінці Зіньківської міської ради у facebook: https://www.facebook.com/2408258682793685/

 

4.4. Кожен учасник чи група заповнює анкету-заявку на участь у Конкурсі та подає конкурсну роботу на електронних носіях до Оргкомітету конкурсу за адресою: м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 67, тел. (050)  643-92-82, Євгенія Жукова – координатор конкурсу.

 

4.5. Оргкомітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження анкети-заявки на участь. Відеоролики, які надійдуть несвоєчасно, чи не відповідатимуть умовам Конкурсу, до участі у Конкурсі не допускаються. 4.6. Відеоролики, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

 

4.8. Конкурс проводиться у наступні етапи:

 

І – прийом анкет-заявок та Відеороликів – з 01.08.2020 р. по 24.08.2020 р. включно;

 

ІІ – онлайн-голосування протягом 7 днів – з 25.08.2020 р. по 31.08.2020 р. включно;

 

ІІІ – оцінка Відеороликів Журі та визначення переможців відповідно до п.7.2 Положення.

 

4.9. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників із Положенням.

 

V. Вимоги до Відеороликів

 

 

 

5.1. Відеоролики мають мати оригінальну ідею, містити елементи візуальної ідентифікації міста, викликати почуття любові до міста Зінькова та поваги до його історії, культури, традицій.

 

5.2. Відеоролик повинен відповідати нормам моралі та етики.

 

5.3. Не допускаються до участі у Конкурсі та не приймаються Відеоролики, які: 1) мають комерційний характер;

 

2) містять елементи еротичного, порнографічного, сексуального характеру, расової, майнової, релігійної та будь-якої іншої дискримінації, елементи жорстокості, насилля;

 

3) містять елементи символіки, гасла будь-якої політичної партії;

 

4) відтворюють процес вживання алкогольних напоїв, наркотичних чи психотропних засобів, паління цигарок;

 

5) перевищують тривалість, зазначену в п. 6.3. даного Положення;

 

6) порушують законодавство України.

 

 

 

VІ. Технічні вимоги та параметри Відеоролика

 

6.1. Відеоролик подається особисто на адресу зазначену в п. 4.4. даного Положення.

 

6.2. Відеоролик має формат AVI або MPEG-4.

 

6.3. Тривалість Відеоролика – від 1 до 5 хвилин.

 

6.4. Назва Відеоролика (імена файлів) повинна містити прізвище та ім’я автора.

 

 

 

VII. Склад Журі та порядок його роботи

 

 

 

7.1. Для визначення переможця Конкурсу Оргкомітет формує Журі, до складу якого входять представники  культури, мистецтва та органів міської влади.

 

7.2. Роботи конкурсантів оцінюються за 100-бальною шкалою.

 

Відеоролик, який набрав найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні, отримує приз Глядацьких симпатій.

 

7.3. Роботи оцінює конкурсна комісія за такими критеріями:

 

 

 

- оригінальність, креативність – 20 балів;

 

- змістове наповнення та його відповідність тематиці конкурсу – 25 балів;

 

- творче розкриття теми конкурсу – 15 балів;

 

- індивідуальний авторський  стиль – 25 балів;

 

- естетичність роботи та загальне емоційне сприйняття – 15 балів.

 

7.4. За результатами оцінювання Відеороликів, поданих на Конкурс, Журі може прийняти рішення про:

 

1) присудження всіх призових місць та премій, що визначені умовами Конкурсу;

 

2) присудження окремих призових місць та нагород;

 

3) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна з робіт, поданих на Конкурс, не відповідає його вимогам;

 

4) присудження заохочувального призу Глядацьких симпатій за онлайн-голосування.

 

7.4. Підсумки Конкурсу (Рішення Журі) оформлюється протоколом, який підписується Головою Журі та відповідальним Секретарем.

 

7.5. Рішення Журі є остаточним і перегляду не підлягає.

 

 

 

VIІІ. Нагородження переможця Конкурсу

 

 

 

8.1. Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Зіньківської міської ради.

 

8.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів за рішенням Журі, але не менше ніж 60 балів.

 

8.3. Переможець нагороджується дипломом та винагородою у вигляді грошової премії. Винагороди розподіляються між призовими місцями наступним чином: 1 місце – 500 грн.

 

2 місце – 300 грн.

 

3 місце – 200 грн.

 

приз Глядацьких симпатій – 200 грн.

 

8.4. За колективної участі винагорода (грошова премія) виплачується одна на весь колектив.

 

8.5. Автор Відеоролика, який набрав найбільшу кількість голосів в онлайн голосуванні, згідно з рішенням Оргкомітету отримує приз Глядацьких симпатій.

 

8.6. Офіційне нагородження переможців Конкурсу проходить в рамках святкування Дня міста.

 

Анкета-заявка на участь у дитячому конкурсі відеороликів            

 

«Я ЛЮБЛЮ ЗІНЬКІВ»

 

ПІБ:_________________________________________________________________ Поштова адреса: _____________________________________________________ Контактний телефон: __________________________________________________                            Електронна адреса:____________________________________________________ Назва поданого Відеоролика ___________________________________________

 

Тривалість __________________________________________________________

 

Із Положенням конкурсу ознайомлений (а): ____________ / ______________              □ Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

□ Погоджуюсь з усіма умовами Конкурсу. «___» _________ 2020 р.                  ___________ / ________________

 

Склад журі

 

конкурсу дитячого відеоролику

 

«Я ЛЮБЛЮ ЗІНЬКІВ»

 

Максименко Сергій Миколайович   Зіньківський міський голова,

 

голова журі.

 

Члени журі:

 

Дощенко Тамара Іванівна                 директор комунального закладу «Зіньківський районний будинок культури» Зіньківської районної ради;

 

Кімлик-Яроха Людмила Анатоліївна депутат районної ради, начальник сектору культури, молоді та спорту районної державної адміністрації; 

 

Півень Віктор Іванович                      депутат міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій;

 

Пономаренко Віктор Іванович            депутат міської ради, голова постійної з гуманітарних питань;

 

Чепіль Василь Іванович                      відеооператор комунального закладу               «Зіньківський районний будинок культури» Зіньківської районної ради;

 

Шпіка Аня                                           юна поетеса, учениця філії "Власівська загальноосвітня школа I-II ступенів" опорного закладу "Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступеінв №1" Зіньківської районної ради


 
You are here: Home Новини Оголошенння !
Joomla inotur picma