joomlan.ru | inotur.com
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Зіньківської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Зіньківської міської ради на 2019 рік». PDF Печать E-mail

 

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Зіньківської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Зіньківської міської ради на 2019 рік».

 

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Зіньківської міської ради на 2019 рік».

2. Виконавець заходів з відстеження : Відділ фінансового обліку та бухгалтерської звітності Зіньківської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта: Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Зіньківської міської ради на 2019 рік» розроблено з цілями:

- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо місцевих податків і зборів;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;

- визначення переліку податків та зборів, що справляються на території міської ради;

- встановлення доцільних розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах, визначених Податковим кодексом України, з урахуванням рівня платоспроможності суб'єктів господарювання та збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави (органу місцевого самоврядування);

- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу на конкурентних засадах відповідно до чинного законодавства;

- забезпечення наповнення дохідної частини місцевого бюджету;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні місцевого бюджету.

4. Строк виконання заходів з відстеження з 02.07.2018 року до 09.07.2018 року .

5. Тип відстеження Базове.

6. Метод одержання результатів відстеження: Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод. Відстеження результативності регуляторного акта проведено шляхом здійснення аналізу кількості платників і надходжень до бюджету Зіньківської міської ради місцевих податків та зборів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити наступні показники: - розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта (обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів до бюджету міської ради за відповідний період.

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

8 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що у 2019 році прогнозується їх збільшення порівняно з очікуваними надходженнями 2018 року.

Найменування

Разом на 2018 р.(тис.грн.)

Разом на 2019 р. (тис. грн.)

1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в т.ч.:

Юридичні особи

Фізичні особи

 

 

595579,77

21864,07

 

 

595580,00

21870,10

2

Єдиний податок в т.ч.:

Юридичні особи

Фізичні особи

 

517095,02

5046799,55

 

530000,00

5958400,00

3

Земельний податок в т.ч.:

Юридичні особи

Фізичні особи

 

939336,41

251285,87

 

939337,20

25285,88

4

Орендна плата в т.ч.:

Юридичні особи

Фізичні особи

 

1906723,55

972728,01

 

1930000,00

950000,00

5

Транспортний податок в т.ч.:

Юридичні особи

Фізичні особи

 

41458,18

12539,95

 

414459,10

12539,97

6

Туристичний збір в т.ч.:

Юридичні особи

Фізичні особи

 

 

2410,40

 

 

2410,40

 

 

Оприлюднення рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Зіньківської міської ради на 2019 рік», проекту рішення разом із аналізом регуляторного впливу забезпечило високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб-платників місцевих податків і зборів. Прийняття даного регуляторного акта дає можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України; забезпечити збалансованість інтересів суб’єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування; збільшити дохідну частину бюджету міської ради від надходжень місцевих податків і зборів, сприяти її соціально-економічному розвитку . Строк дії регуляторного акту з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення мети будуть визначені при повторному відстеженні.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності. За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність регуляторного акту.

 

Міський голова                                                                  С.М. Максименко

 

 
You are here: Home Регуляторні акти Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення Зіньківської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Зіньківської міської ради на 2019 рік».
Joomla inotur picma