joomlan.ru | inotur.com
Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад PDF Печать E-mail

 GerbUA

ЗІНЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

тридцять друга сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

05 червня 2018 року

 

Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад

 

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити Порядок проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад, що додається.

 

 

 

Міський голова                                                           С.М.Максименко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення тридцять другої сесії

Зіньківської міської ради

сьомого скликання

від 05 червня 2018 року

 

ПОРЯДОК

проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 

1.Цей Порядок визначає вимоги, організацію і процедуру проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (далі – громадське обговорення).

2.Громадське обговорення проводиться у формі громадського слухання. Під час громадського обговорення може проводитися одне або більше громадських слухань.

3.Ініціює проведення громадського слухання Зіньківський міський голова.

4.Рішення про проведення громадського слухання повинне містити інформацію про:

- питання, що виносяться на слухання (порядок денний);

- цільову аудиторію (жителів окремого населеного пункту чи громада в цілому);

- дату та час проведення;

- місце проведення;

- осіб, відповідальних за проведення громадського слухання;

- строк та спосіб оприлюднення рішення про проведення громадського слухання.

5.Рішення про проведення громадського слухання оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційних стендах чи у інший спосіб, встановлений таким рішенням, не пізніше ніж за три дні до проведення громадського слухання. Додатково можуть вживатися інші заходи для інформування цільової аудиторії, у тому числі в день проведення громадського слухання.

6.Участь у громадському слуханні є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у громадському слуханні. Громадське слухання є повноважними незалежно від кількості його учасників.

7.До початку громадського слухання особа, відповідальна за його проведення, проводить реєстрацію учасників. Підставою для реєстрації є документ, який посвідчує особу та дає можливість встановити вік та місце проживання учасника громадського слухання.

8.Право голосу на громадському слуханні мають дієздатні громадяни України, яким на день його проведення виповнилося 18 років та які проживають у межах відповідного населеного пункту чи територіальної громади. Рішення громадського слухання приймається шляхом рівного, особистого, вільного та відкритого голосування більшістю голосів присутніх.

9.Зіньківський міський голова чи особа, відповідальна за проведення громадського слухання, відкриває громадське слухання, інформує про питання для обговорення, організовує вибори головуючого на громадському слуханні та секретаря громадського слухання.

Головуючий та секретар обираються з числа учасників громадського слухання, що мають право голосу. Головуючий керує ходом проведення громадського слухання, забезпечує додержання порядку та послідовності розгляду питань. Секретар здійснює підрахунок голосів та веде протокол громадського слухання.

10.Головуючий протягом двох робочих днів з дня проведення громадського слухання подає Зіньківському міському голові підписаний протокол громадського слухання, у якому зазначаються:

- дата та місце проведення громадського слухання;

- імена головуючого та секретаря;

- кількість та імена учасників (загалом та з правом голосу);

- питання, що виносилися на слухання;

- узагальнений зміст виступів осіб, що взяли участь в обговоренні;

- результати голосування;

- рішення, прийняте за результатами слухання.

 

 

 

Секретар міської ради                                                         В.М.Чикало

 
You are here: Home Новини Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад
Joomla inotur picma