joomlan.ru | inotur.com

GerbUA

У К Р А Ї Н А

ЗІНЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

(із змінами внесеними рішеннями:

№260 від 17.12.2015 року

№198 від 26.10.2017 року)

 

від 16 листопада 2011 року                                                                                № 302

Про затвердження Порядку забезпечення
доступу до публічної інформації

 

З метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Зіньківської міської ради та на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», керуючись статтями 40, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради -                                                                                                            

 

в и р і ш и в :

 

1. Затвердити Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Зіньківської міської ради (додаток 1).

2. Призначити відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Зіньківської міської ради відповідно до додатку №2.

3. Визначити працівників міської ради відповідальними виконавцями з питань запитів на інформацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів і надання консультацій під час їх оформлення:

Кулініч С.І. – секретар виконкому;

Педоренко С.М. – головний бухгалтер;

Кривошея Л.Г. – спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів та управління майном.

4. Затвердити перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової) (додаток 3).

5. Затвердити примірну форму бланку запиту на інформацію (додаток 4).

6. Розпорядникам інформації організувати облік запитів на інформацію та реєстрацію документів відповідно до законодавства.

7. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям міста у разі надання до виконавчих органів Зіньківської міської ради інформації встановлювати її статус («публічна», «конфіденційна», «таємна», «службова»).

8. Визначити в приміщенні Зіньківської міської ради спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями – кабінет № 34.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Чикала Володимира Михайловича.

 

 

 

Міський голова                                                 С.М. Максименко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

                                                                              від 16.11.2011 року № 302

 

 

Порядок

забезпечення доступу до публічної інформації

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації (надалі - Порядок) розроблено відповідно до статей 34, 40 Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Наказу Служби Безпеки України від 12.08.2005 N 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.

Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Основні терміни, що використовуються в Порядку:

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядники інформації – виконавчий комітет Зіньківської міської ради, Зіньківська міська рада;запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчим органом Зіньківської міської ради своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчого комітету Зіньківської міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування";

таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

нормативно-правовий акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів, ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі, а також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);

предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

 

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднити наступну інформацію:

про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

інформацію про діяльність виконавчого комітету Зіньківської міської ради, Зіньківської міської ради а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень виконавчих органів Зіньківської міської ради, їх дій чи бездіяльності;

іншу інформацію про діяльність виконавчого комітету Зіньківської міської ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Вищезазначена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Зіньківської міської ради – Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript "> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Проекти нормативно-правових акті, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Доступ до інформації забезпечується шляхом:

- систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- в офіційних друкованих виданнях;

-на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом;

- надання інформації за запитами на інформацію.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

Перелік інформації з обмеженим доступом (таємної, конфіденційної та службової) наведено в додатку № 3.

Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит на інформацію подається до виконавчого комітету з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 (з 12.00 до 13.00 – обідня перерва) таким чином:

в письмовій формі та факсом в усній формі за телефоном

на електронну адресу – Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript "> Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Запит на інформацію повинен містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Відповідальні особи з питань запитів на інформацію Центру надання муніципальних послуг та інформаційно-комп’ютерного відділу після надходження запиту:

систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;

у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;

після попереднього розгляду та згідно резолюції керівництва передають інформаційний запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання;

ведуть реєстрацію інформаційних запитів (окремо письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом та електронною поштою).

Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:

розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;

у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідь на запити може надаватися в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта), але після їх реєстрації. Письмова відповідь має бути підписана секретарем ради, заступником міського голови чи секретарем виконкому згідно з розподілом обов’язків.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Інформація вважається наданою, якщо виконавчий комітет Зіньківської міської ради:

забезпечив її оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача;

забезпечив доступ до засідань Зіньківської міської ради та засідань виконавчого комітету Зіньківської міської ради, а також до засідань колегіальних та робочих органів Зіньківської міської ради та її виконавчого комітету;

надана письмова відповідь на інформацію запитувачу інформації;

якщо запитувач інформації має отримувати її в інший спосіб, обумовлений діючим законодавством, яке чинне до внесення до нього відповідних змін.

Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

Інформація, отримана в результаті запиту, не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

не дотримано вимог до запиту.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в установлені Законом строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Контроль за дотриманням даного Порядку у виконавчому комітеті Зіньківської міської ради покладається на секретаря виконавчого комітету, в Зіньківської міській раді – на секретаря міської ради.

 

 

 

 

Секретар виконкому                                           Л.В. Білан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

                                                                     від 16.11.2011 № 302

 

 

Перелік

відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації

та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Зіньківської міської

ради та виконавчого комітету Зіньківської міської ради

 

Визначити відповідальною особою у виконавчому комітеті Зіньківської міської ради з питань реєстрації запитів на інформацію, опрацювання, систематизацію й контроль за задоволенням запиту на інформацію та надання консультацій під час надання запиту:

 

- до виконавчого комітету щодо інформації, яка знаходиться у володінні виконавчого комітету Зіньківської міської ради – Кулініча Сергія Івановича, секретаря виконкому;

 

- до міської ради щодо інформації, яка знаходиться у володінні Зіньківської міської ради – Чикала Володимира Михайловича, секретаря міської ради.

 

Визначити відповідальною особою за розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Зіньківської міської ради – Заболотну Олену Володимирівну, спеціаліста по виконавчій діяльності ради.

 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                         Л.В. Білан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

                                                                       від 16.11.2011 № 302

 

Перелік

інформації з обмеженим доступом (конфіденційної,

таємної та службової)

 

Конфіденційна інформація виконавчого комітету Зіньківської міської ради, Зіньківської міської ради це:

-     персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства виконавчим комітетом та посадовими особами Зіньківської міської ради;

-     інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності;

-     персональні дані про учасників конкурсних торгів;

-     особові справи сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

-     особові справи осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

-     особові справи прийомних сімей;

-     конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо;

-     дані з особових справ кандидатів в усиновлювачі, для здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;

-     дані з анкет дітей, які підлягають усиновленню;

-     персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг;

-     особові справи працівників виконавчого комітету Зіньківської міської ради;

-     персональні дані громадян, які отримали матеріальну допомогу у виконавчому комітеті;

-     Таємна інформація виконавчого комітету Зіньківської міської ради, Зіньківської міської ради це:

-     інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі;

-     відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони, зони та райони територіальної оборони;

-     відомості про організацію системи зв’язку (оповіщення) Цивільної оборони України (цивільного захисту) на особливий період або при загрозі проведення терористичних актів;

-     відомості про заходи мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності, мобілізаційного плану виконавчого комітету Зіньківської міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, розташованих на території міста;

-     відомості про методичні матеріали мобілізаційної підготовки міста;

-     лікарська таємниця та відомості з лікарняних листків непрацездатності.

Службова інформація виконавчого комітету Зіньківської міської ради, Зіньківської міської ради (з проставленим грифом «Для службового користування») це:

-          інформація з генерального плану міста, що становить державну таємницю та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до ст. 11, ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-          інформація з детального плану території міста, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до п. 7 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-          інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до п. 6, ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-          персональна інформація учасників, які надали пропозиції на участь у закупівлі, угоди укладені за результатами торгів згідно зі ст. 10 Закону України «Про державні закупівлі»;

-          ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

-          зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

-          перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

-          зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення міста;

-          відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

-          відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони) (надалі - ЦЗ (ЦО)), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста;

-          зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ (ЦО) на підприємствах, установах міста;

-          зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення міста;

-          зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, можливі страти, площу можливого зараження;

-          зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

-          відомості Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

-          інформація з протоколів засідання опікунської ради;

-          інформація щодо рішень опікунської ради;

-          інформація до звернень, заяв громадян;

-          особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

-          відомості про облік потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

-          відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

-          відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

-          відомості про облік трудових книжок;

-          відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

-          зведені відомості щодо комп’ютерних програм в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах виконавчого комітету;

-          відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів сесій Зіньківської міської ради;

-          відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

-          дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Зіньківської міської ради та документи з їх виконання;

-          інформація про діяльність постійних депутатських комісій;

-          дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;

-          відомості з розпоряджень міського голови з кадрових питань;

-          дані доповідних записок;

-          дані з протоколів апаратних нарад у міського голови;

-          відомості про документообіг;

-          відомості з проектів рішень, рішень виконавчого комітету з питань, які відносяться до компетенції комісії у справах дітей, про переоформлення технічної документації, про оформлення права власності, рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

-          дані з протоколів засідань виконавчого комітету та матеріалів до них;

-          дані з розпоряджень міського голови, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого комітету;

-          відомості з актів приймання-передавання справ відділів виконавчого комітету;

-          дані з протоколів засідань експертно-перевірочної комісії;

-          інформація Головного управління державного казначейства в Зіньківської районі стосовно «Виписки по рахункам бюджету»; «Руху та залишків на рахунках міського бюджету»; «Розподілу платежів до бюджету»;

-          інформація Зіньківського відділення Гадяцької МДПІ: «Про стан розрахунків до бюджету платників податків (фізичних та юридичних осіб); «Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань»;

-          відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів;

-          поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

-          відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

-          відомості з особових рахунків працівників;

-          дані з наказів начальників структурних підрозділів, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

-          відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого комітету Зіньківської міської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

-          перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані;

-          відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них);

-          відомості, що розкривають схеми та джерела водо- забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

-          відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;

-          координати об’єктів джерел комунального водо забезпечення в місцях водозабору;

-          організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водо забезпечення;

-          відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

 

 

Секретар виконкому                                         Л.В. Білан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

                                                                       від 16.11.2011 № 302

 

 

Міському голові

Максименку С.М.

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача інформації, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер засобу зв’язку)

 

ЗАПИТ

на інформацію

 

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене за адресою):__________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

 

 

 

«___»____________201__               ______________________________

                                                             (підпис запитувача інформації)

 

Секретар виконкому                                         Л.В. Білан

 
You are here: Home
Joomla inotur picma