joomlan.ru | inotur.com

GerbUA

У К Р А Ї Н А
ЗІНЬКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 28 грудня 2011 року                                                                                                               № 348

Про затвердження норм витрат на
копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на
інформацію по Зіньківській міській
раді

        Керуючись статтями 40, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року №740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”, Порядком забезпечення доступу до публічної інформації затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради №302 від 16 листопада 2011 року, виконавчий комітет міської ради –

в и р і ш и в :

1. Затвердити норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, а саме:
        а) копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) в розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки;
        б) копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) в розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки;
        в) копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо ( в тому чисті двосторонній друк) в розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки. При цьому розмірі мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності.

 

Міський голова                                                    С.М.Максименко

 
You are here: Home
Joomla inotur picma